AKTUELLT
Mer >>

Nya T-piren i Grebbestad

Tanums kommuns projekt att bygga nya T-piren närmar sig uppstart och kommer att påbörjas den 23 september i Grebbestad

Den gamla betongkonstruktionen som byggdes som ett beredskapsarbete på 1930-talet, ska ersättas av en ny flytbrygga, men behåller samma position.

Projektet nya T-piren startades upp för cirka 2 år sedan. Under projekteringstiden har Tanums Hamnar AB, som ansvarar för projektet, samverkat med olika berörda parter angående utformningen av nya T-piren. Fiskebåtarna som vanligtvis ligger vid betongkonstruktionen kommer tillfälligt att förtöjas i Grebbestad gästhamn. Samtliga tillstånd har beviljats och i maj 2020 beräknas den nya T-piren vara färdigställd.

Erlandssons AB i Tanumshede har genom offentlig upphandling fått uppdraget avseende förberedande arbete för att kunna lägga ut den nya flytbryggan. Deras arbete beräknas vara klart den 1 februari 2020. Avtal har tecknats med Rixöbryggan-Bohusgjuteriet AB som kommer att anlägga landfästet och den nya flytbryggan med start under våren 2020.

Nya T-piren: 120 meter lång, 6 meter bred, fribord 1,0 meter.

 


T-piren
Senast ändrad: 2019-09-23
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in