AKTUELLT
Mer >>

Styrelsen för Tanums Hamnar AB

Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Styrelsen har följande sammansättning:
 
Ordinarie ledamöter:
Lennart Sörkvist (C) ordförande
Ronny Larsson (S) vice ordförande
Lars Erik Johansson (M)
Kjell Karlson (L)
Berndt Hansson (KD)
 
Suppleanter:
Linda Witt (M)
Roger Jodensvi (C)
Ronni Pålsson (L)
Ingrid Almqvist (S)
Bengt Eriksson (V)

Verkställande direktör:
Jan Larsson

Auktoriserad revisor:
Kjetil Gardshol, ordinarie (PwC)
Anders Dahlberg, ersättare (PwC)
 
Lekmannarevisorer:
Johan Ulriksson (M)
Anita Älgemon (S)

Ersättare:
Berit Karlsson (C)
Sonja Lantz (I)

  
 
Arbetsordning för styrelsenPDF

Senast ändrad: 2019-05-23
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in