AKTUELLT
Mer >>

Tilldelning av båtplatser i kommunala småbåtshamnar

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-11-21 gäller följande turordning vid tilldelning av båtplatser i kommunala småbåtshamnar :
  1. Licensierade yrkesfiskare och övriga havsanknutna yrkesverksamheter för båt som används i yrkesverksamhet där båtinnehavaren är kommunmedlem, efter köplacering.
  2. Kommunmedlem boende på ö, utan fast eller färjeförbindelse med land, inom kommunen efter köplacering.
  3. Övriga kommunmedlemmar efter köplacering.
  4. Icke-kommunmedlemmar enligt nedan efter köplacering.
  5. "Andra-båtplats" köande utan "särskilda skäl" enligt nedan efter köplacering.

Kommentarer

Icke kommunmedlemmar
Det skall vara tillåtet för icke kommunmedlemmar att ställa sig i den kommunala båtplatskön, men de skall tydligt informeras om att de endast kan komma att erbjudas plats i den mån att övriga kategorier 1, 2 och 3 ovan har erbjudits plats.
De icke kommunmedlemmar som idag innehar kommunal båtplats får självfallet behålla den så länge de önskar. De icke-kommunmedlemmar som idag står i kö för kommunal båtplats får kvarstå så länge de önskar. Som övergångsregel, i motsats till nya köande icke-kommunmedlemmar, får de kvarstå i kön på plats som de innehade då kommunfullmäktige fattade beslut om turordning 21 november 2005.

Plats för "andra-båt" i familj
Om inte särskilda skäl föreligger, t ex för havsanknutna yrkesverksamheters  behov av plats för "privatbåt", skall man ej kunna inneha mer än en kommunal båtplats per "familj", med vilket avses makar/sambor.

Behov av ytterligare båtplatser får i första hand tillgodoses genom andra hamnägare.

För familj gäller, som för icke kommunmedlemmar, att om de ställer sig i kö för kommunal båtplats för "andra-båten" tydligt informeras om att de endast kan komma erhålla plats i den mån att övriga kategorierna 1-4 har erbjudits plats.

Senast ändrad: 2008-01-02
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in