AKTUELLT
Mer >>

Till båtplatsinnehavare i kommunala hamnar

I det fall båtplatsen inte används hela eller delar av ett år, skall platsen tillfälligt överlåtas till Tanums Hamnar. Vi hyr ut outnyttjade båtplatser till de som står i båtplatskö. Båtplatsinnehavare som lämnar in båtplats för uthyrning kommer få betala en avgift för hantering av uthyrning av tillfällig båtplats. Faktura för årshyra av båtplats makuleras.

Pris för hantering av tillfällig båtplats blir 500 kr per år.

Datum för inlämnande av båtplats är senast 28 februari.

Vi vill också informera om att det enligt hamnreglerna inte är tillåtet att själv låna eller hyra ut sin båtplats. Uthyrning i andra hand ombesörjs av Tanums Hamnar AB.

Om din båtplats är ledig delar under båtsäsongen, kontaktar du gästhamnsvärden i din hamn eller Tanums Hamnar AB. Båtplatsen kan då användas som gästhamnsplats och du kan få ersättning beroende på hyr mycket båtplatsen hyrs ut.

Om du har barn som önskar att överta din båtplats ska barnet ställa sig i båtplatskö och efter fem år i båtplatskö kan ni tillsammans ansöka om övertagande av båtplats. Barnet som övertar ska då vara kommunmedlem.

Senast ändrad: 2011-01-21
Ansvarig: Jan Larsson
Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in