AKTUELLT
Mer >>

Fiske- och handelshamnar

Tanums kommun är till antalet licensierade yrkesfiskare nummer 4 i Sverige, större är bara Göteborg, Öckerö och Varberg. Därför är behovet och satsningen på kajanläggningar och områden för sjöbodar och andra anläggningar för yrkesfisket ganska stort för en så, till antalet invånare, liten kommun som Tanum. Här finns det kommunala fiske- eller handelshamnar i Hamburgsund, Fjällbacka, Grebbestad, Havstenssund och Resö.
Fiskehamnen, Resö
Fiskekajen på Resö med platser för fiskebåtar och segelskutor samt arrendeområden för havsanknutna verksamheters förrådsbehov.
Fiskehamnen, Havstenssund
Fiskekajen i Havstenssund med platser för fiskebåtar och segelskutor samt arrendeområden för havsanknutna verksamheters förrådsbehov.
Fiskehamnen, Hamburgsund
Fiskekajen i Hamburgsund med platser för fiskebåtar och segelskutor samt arrendeområden för havsanknutna verksamheters förrådsbehov samt drivmedelsanläggning för fiskefartyg.
Fiskecentrum, Grebbestad
Fiskecentrum vid Ångbåtskajen i Grebbestad med isverk, lådförråd och drivmedelsanläggning för fiskefartyg samt fiskmottagning i Grebbestadsfisk´s gula byggnad.

Kommunala vatten- och sjönära markområden utarrenderas på ytterligare ett antal platser för uppförande av sjöbodar och bryggor för yrkesverksamheter.
Kontakta Tanums Hamnar AB på telefon 0525-183 80 för frågor kring våra fiske- och handelshamnar.
 
Om det skulle inträffa något allvarligt i våra hamnar under icke normal kontorsarbetstid 08.00-16.30 har du möjlighet att lämna ett meddelande på telefon 0525-180 47.

På ordinarie kontorsarbetstid kontaktas Tanums Hamnar AB på 0525-183 80.

Senast ändrad:

Ansvarig: Jan Larsson

Tanums Hamnar AB - Riksvägen 143 A - 457 81 Tanumshede - info@tanumshamn.se - Telefon: 0525-183 80 - Telefax: 0525-183 60 - Om tanumshamn.se - Logga in