Fritidsbåt

I Tanums kommun finns tio kommunala hamnar för fritidsbåtar.

Antalet båtplatser uppgår till cirka 1800 platser fördelade över de kommunala hamnarna från Resö i norr till Spånslätt i söder.

Kötiden för att hyra permanent båtplats beror på vilken hamn som båtplats önskas hyras i.

Tanums Hamnar AB arbetar ständigt med frågan om att utöka antalet båtplatser i befintliga hamnar.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson