Investeringar 2023

Tanums Hamnar AB planerar att utföra renoveringsarbeten under 2023

Under vintern kommer pontonbrygga C att bytas ut på Badholmen i Fjällbacka. Projektet med utbyte av ny flytbrygga med bommar planeras att vara färdigt 1 maj 2023.

De allmänna toaletterna på Badholmen har renoverats under året och är färdigställda i sin helhet inför säsongen 2023.

Serviceanläggningar i gästhamnarna Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund ses över och renoveras inför kommande säsong.

Anslutningsbryggan på Hamburgö som går parallellt med färjan renoveras under vintern och
förtöjningspålar vid båtplatserna på bryggan Ängen nedmonteras och nya bommar monteras på respektive båtplats inför säsongen 2023.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson