Om oss

Livräddningsboj

Tanums Hamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som genom ett avtal med Tanums kommun förvaltar kommunens småbåtshamnar, gästhamnar och handelshamnar. I avtalet ingår också lokaler och arrendeområden i nära anknytning till hamnarna.

Tanums Hamnar AB har 5 anställda, verkställande direktör, hamnchef, handläggare och två vaktmästare.

Genom avtal med Tanums kommun köper bolaget ekonomitjänster, upphandlingstjänster, posthantering, diarieföring och personaladministrativa tjänster.

För gästhamnskötsel, ombyggnationer och större underhållsarbeten anlitas upphandlade entreprenörer.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson