Turordning sjöbod och förråd

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning vid tilldelning av sjöbod och förråd i Tanums kommun.

Tanums kommunfullmäktige beslutade om att anta turordning vid tilldelning av avtal för sjöbodar och förråd i Tanums kommun, § KF 11 per 2023-02-20 enligt följande:

Endast kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare i Tanums
kommun) och företag som är registrerade i Tanums kommun kan tilldelas
avtal avseende sjöbodar och förråd. Tilldelning sker efter placering i den
separata kölista som gäller för sjöbodar och förråd.

Ett hushåll respektive företag kan endast ha ett avtal avseende sjöbod och
förråd. Beträffande förråd kan avtal bara ingås med kommunmedlem
respektive företag som också har kontrakt avseende båtplats i anslutning till
förrådet. 

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla.
Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson