Turordning småbåtshamn

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning vid tilldelning av båtplatser i småbåtshamn i Tanums kommun.

Tanums kommunfullmäktige beslutade om att anta turordning vid tilldelning av båtplatser i kommunala småbåtshamnar, § KF 12 per 2023-02-20 enligt följande:

1. För folkbokförda på öar inom kommunen, som saknar fast förbindelse eller färjeförbindelse med land, sker tilldelning av avtal avseende båtplats efter placering i den kö som gäller för folkbokförda på öar. 

2. För kommunmedlemmar och företag som är registrerade i Tanums
kommun, men som inte bedriver havsanknuten yrkesverksamhet i
Tanums kommun sker tilldelning av båtplats efter placering i den kö
som gäller för kommunmedlemmar. 

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla.


 


Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson