Turordning verksamhetshamn

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning vid tilldelning av båtplatser i verksamhetshamnar i Tanums kommun.

Tanums kommunfullmäktige beslutade att anta turordning vid tilldelning av kommunala verksamhetshamnar, § KF 13 per 2023-02-20 enligt följande:

Licensierade yrkesfiskare och företag som är registrerade i kommunen och
som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet och där båt är nödvändig för
utförande av verksamheten tilldelas båtplats efter placering i den kö som
gäller för licensierade fiskare och i Tanums kommun registrerade företag
som bedriver havsanknuten yrkesverksamhet.

Licensierade yrkesfiskare har förtur till båtplats före företag som bedriver
annan havsanknuten yrkesverksamhet.

Den som gör gällande rätt till båtplats i egenskap av licensierad fiskare eller
företag som bedriver annan havsankuten yrkesverksamhet ska kunna styrka
att aktuell verksamhet bedrivs.

Båten som används i verksamheten ska således användas yrkesmässigt och
giltiga tillstånd ska finnas. Den båtberoende verksamheten ska svara för
huvuddelen av verksamhetens/företagets omsättning. Verksamheten ska
vara momsregistrerad.

Årlig uppföljning ska ske av att båtplatsinnehavaren bedriver havsanknuten
yrkesverksamhet enligt ovan.

att tidigare turordningsregler därmed upphör att gälla.
Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson