Personal

Tanums Hamnar AB har egen anställd personal.

Jan Larsson är verkställande direktör.
Som VD har Jan det yttersta ansvaret för Tanums Hamnar AB.

Peter Johansson är hamnchef.
Som hamnchef ansvarar Peter för verksamheterna i hamnarna samt är arbetsledare för vaktmästeriet.

Katrin Törnqvist är handläggare.
Som handläggare ansvarar Katrin för uthyrning av båtplatser, förråd och lokaler samt ärendehantering angående arrenden och köer.

Dan Ageland är vaktmästare.

Sture Hansson är vaktmästare.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen