Personal

Tanums Hamnar AB har egen anställd personal.

Jan Larsson är verkställande direktör.
Som VD har Jan det yttersta ansvaret för Tanums Hamnar AB.

Katrin Törnqvist är hamnchef.
Som hamnchef ansvarar Katrin för verksamheterna i hamnarna samt är arbetsledare för vaktmästeriet.

Anneli Lindkvist är anställd som handläggare från och med 15 maj 2023.
Som handläggare ansvarar Annelie för uthyrning av båtplatser, förråd och lokaler samt ärendehantering angående arrenden och köer.

Peter Johansson är projektledare.

Håkan Alverstedt är vaktmästare.

Sture Hansson är vaktmästare.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen