Styrelse

Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Pia Källqvist (M) ordförande
Ingrid Almqvist (S) vice ordförande
Nicklas Svensson (M)
Clas-Åke Sörkvist (C)
Peter Lindgren (S) 

Suppleanter

Urban Jansson (M)
Roger Jodensvi (C)
Ronny Kallin (S)
Sonny Haglund (KD)
Anette Hellberg (V)

Verkställande direktör

Jan Larsson

Auktoriserad revisor

Joachim André, ordinarie (PwC)
Anders Dahlberg, ersättare (PwC)

Lekmannarevisorer

Berit Karlsson (C)
Helge Ekvall (S)

Ersättare

Johan Ulriksson (M)
Lise Marie Olsén (SD)


Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson