Styrelse

Styrelsen för Tanums Hamnar AB väljs av kommunfullmäktige i Tanums kommun. Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Lennart Sörkvist (C) ordförande
Ronny Larsson (S) vice ordförande
Lars Erik Johansson (M)
Kjell Karlson (L)
Sonny Haglund (KD) 

Suppleanter

Pia Källqvist (M)
Roger Jodensvi (C)
Ronni Pålsson (L)
Ingrid Almqvist (S)
Bengt Eriksson (V)

Verkställande direktör

Jan Larsson

Auktoriserad revisor

Kjetil Gardshol, ordinarie (PwC)
Anders Dahlberg, ersättare (PwC)

Lekmannarevisorer

Johan Ulriksson (M)
Anita Älgemon (S)

Ersättare

Berit Karlsson (C)
Sonja Lantz (I)


Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen