Gästplatser

Längs Tanums kuststräcka finns sju gästhamnar.

Gästhamnarna i Tanums kommun erbjuder en fantastisk, mångsidig omgivning och olika grad av service samt utbud såsom restauranger och butiker - allt från Grebbestadsbryggans myllrande sommarliv till Kalvö med ett pittoreskt utedass.

Gästhamnarna Resö, Grebbestad och Fjällbacka samt Hamburgsund drivs av lokala entreprenörer och övriga gästhamnar drivs av Tanums Hamnar AB.

Gästhamnsbestämmelser

Utöver Hamnordningen för Tanums kommuns samtliga hamnar gäller för gästhamnar dessa särskilda bestämmelser.

Kommunens gästhamnar utmärks med skyltar märkta GÄSTHAMN. I hamn där dessa skyltar saknas råder gästbåtsförbud. Anvisningar uppsatta inom gästhamnarna skall ovillkorligen efterlevas.

 • Det är förbjudet att göra upp eld eller grilla inom gästhamnsområde.
 • Tomgångskörning, lek och "buskörning" med småbåtar är förbjuden inom hela hamnområdet.
 • Cykel-, skateboard-, rullskridsko-, inlines-, eller kickboardåkning och liknande är inte tillåten på bryggor.
  Avfall
 • Sopor skall läggas i containrar och sopställ vid servicehus eller på annan anvisad plats i gästhamnsområdet.
 • Avfall får inte spolas ut eller kastas i hamnen utan skall läggas i anvisade kärl.
 • Miljöfarligt avfall, spillolja, batterier etc. skall deponeras vid miljöstation.
 • Hundar skall hållas kopplade. Om hundar förorenar skall hundägaren omedelbart göra rent efter hunden.
  Avgifter
 • Under tiden 17.00-10.00 nästkommande dag upptages gästhamnsavgift. Alla gästande båtar som under denna tid befinner sig inom gästhamnsområde är betalningsskyldiga. Detta gäller även vid kortare besök, som restaurangbesök, inköp etc.
 • Gästande båtar som ankrar inom gästhamnsområde skall erlägga full gästhamnsavgift.
 • Erläggande av fastställd avgift skall ske till hamnvärd vid bryggkanten eller på annan anvisad plats.
 • Hamnvärdens krav om avgift skall omedelbart åtlydas.
 • Erhållen billjet skall uppsättas på båten väl synlig från brygga.

Tanums Hamnar AB, Tanums kommun eller Hamnvärd ansvarar inte för skador eller förluster som orsakats av utomstående.
Mellan kl 23.00 och 06.00 skall iakttagas sådan tystnad att övriga gästande i gästhamnen inte får sin nattsömn störd.
Gästande båtar som ej efterlever dessa regler skall kunna avvisas från kommunens gästhamnar.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson