Taxor

Här följer beslutade taxor för Tanums Hamnar AB. Taxorna är inklusive moms.

Båtplatsavgifter 2022


Kategori

Pris i kronor

Båtplatsens breddmeter

A

4 480

Upp till 2,5

B

5 375

2,51-3,0

C

6 272

3,01-3,5

D

7 167

3,51-4,0

E

8 064

4,01-4,5

F

8 959

4,51-5,0


Elavgifter 2022

Som kund betalar man en fast avgift och en förbrukningsavgift.

Elavgifter för fast avgift

Ampere

Fast pris i kronor per år

10

3 125

16

4 375

20

5 625

25

8 125

35

10 625

‌Pris för elförbrukning 2022

kWh

Pris för förbrukning i kronor

1

1,88


Fartyg i yrkesverksamhet 2022


Typ av fartyg

Pris i kronor

Normaltaxa

12,5 kr/ längdm./ dygn

Linjetrafik enligt godkänd turlista

12,5 kr/ längdm./ dygn

Fiskebåtar från annan kommun max 6 tim

6,25 kr / längdm./ dygn

Fiskebåtar från annan kommun

12,5 kr/ längdm. / dygn

Verksamhetsbåtar

1 105 kr/ längdm./år

Vissa typer av fartyg är befriande från hamnavgift. Detta gäller för följande fartyg:

  • Fiskebåtar från annan kommun
  • Fartyg som anlöper hamn tillfälligt
  • Skolskepp under tiden september-maj
  • Fartyg i Sjöfartsverkets verksamhet
  • Polis, Kustbevakning och Sjöräddningsbåtar
  • Fartyg i Hamnmyndighetens tjänst

Andra undantag från normal taxa

Det åligger ägare till fartyg att se till att fartygen är erforderligt försäkrade. Om speciella skäl föreligger delegeras åt hamnchefen att fatta beslut om avgiftens storlek.

Båtplatsavgift under vintertid oktober-mars


Avgift:

båtens längd x bredd x 125 kronorPublicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen