Taxor

Här följer beslutade taxor för Tanums Hamnar AB. Taxorna är inklusive moms.

Båtplatsavgifter 2023


Kategori

Pris i kronor

Båtplatsens breddmeter

A

4 966

Upp till 2,5

B

5 958

2,51-3,0

C

6 953

3,01-3,5

D

7 945

3,51-4,0

E

8 939

4,01-4,5

F

9 931

4,51-5,0


Elavgifter 2023

Som verksamhetskund betalar man en abonnemangsavgift för el per år.

Abonnemangsavgift

Ampere

kronor per år

10

3 125

16

4 375

20

5 625

25

8 125

35

10 625

‌Rörligt pris per kWh för verksamhetskund

Månad

Rörligt pris i kronor

Januari

5,53

Februari

3,28

Mars

3,14

April

3,13

Maj

2,95

Juni

2,61

Juli

2,74

Augusti

2,56

September

2,58


Rörligt pris per kWh för kund i småbåtshamn

Månad

Rörligt pris i kronor

Januari

7,21

Februari

4,97

Mars

4,83

April

4,81

Maj

4,64

Juni

4,30

Juli

4,43

Augusti

4,25

September

4,27


Fartyg i yrkesverksamhet 2023


Typ av fartyg

Pris i kronor

Normaltaxa

1 500 kr / dygn

Linjetrafik enligt godkänd turlista

1 500 kr / dygn

Fiskebåtar från annan kommun max 6 tim

6,25 kr / längdm./ dygn

Fiskebåtar från annan kommun

12,5 kr/ längdm. / dygn

Verksamhetsbåtar

1 225 kr/ längdm./år

Vissa typer av fartyg är befriande från hamnavgift. Detta gäller för följande fartyg:

  • Fartyg som anlöper hamn tillfälligt
  • Skolskepp under tiden september-maj
  • Fartyg i Sjöfartsverkets verksamhet
  • Polis, Kustbevakning och Sjöräddningsbåtar
  • Fartyg i Hamnmyndighetens tjänst

Andra undantag från normal taxa

Det åligger ägare till fartyg att se till att fartygen är erforderligt försäkrade. Om speciella skäl föreligger delegeras åt hamnchefen att fatta beslut om avgiftens storlek.

Båtplatsavgift under vintertid oktober-mars


Avgift:

båtens längd x bredd x 125 kronorPublicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson
Till toppen