Turordning begreppsdefinition

Här kan du läsa om beslut som är fattade gällande turordning vid tilldelning av havsnära verksamhetslokaler och verksamhetshamnar i Tanums kommun.

Tanums kommunfullmäktige beslutade att anta turordning vid tilldelning av avtal avseende havsnära verksamhetslokaler och verksamhetshamnar, § KF 10 per 2023-02-20 enligt följande:

Tilldelning av avtal avseende ny tomt för sjöbod eller annan havsnära
verksamhetslokal eller befintlig tomt med eller utan befintliga anläggningar
kan ske till licensierade yrkesfiskare eller företag som bedriver annan
havsanknuten yrkesverksamhet. Licensierade yrkesfiskare har förtur framför övriga.

Övrig havsanknuten verksamhet innefattar följande kategorier:

-Charterbåt
-Turbåt i reguljärtrafik
-Anläggningsföretag med inriktning på bryggor
-Musselodlare
-Ostronfiskare
-Hämtning av avfall på öar

Tanums Hamnar AB tecknar följande arrende- och hyresavtal med kommunmedlem och registrerade företag i Tanums kommun.

Lägenhetsarrende
En upplåtelse av mark räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara ett jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende. Ett lägenhetsarrende kan till exempel vara en kajplats, sjöbod och plats för båt eller brygga.

Anläggningsarrende
När en jordägare skriftligt upplåter sin mark till en arrendator med, eller för att bygga, byggnader till att bedriva någon form av näringsverksamhet är det ett anläggningsarrende.
Vanliga anläggningsarrenden är mark som upplåts för brygga, sjöbod som används i näringsverksamhet.

Hyresavtal
Ett hyresavtal är en överenskommelse mellan två parter om rätten att hyra en byggnad eller brygga som Tanums kommun äger.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson