Policy för överlåtelse av avtal

Följande policy gäller för överlåtelse av arrendeavtal vid arrendators bortgång.

Lägenhetsarrende (normalt båtplats)

Dödsboet har rätt att överlåta arrendeavtalet till den avlidnes barn under
förutsättning av att barnet är kommunmedlem (folkbokförd eller fastighetsägare) i Tanums kommun.

Anläggningsarrende (mark som upplåtes med byggnationer eller för att på
marken uppföra byggnationer för att bedriva näringsverksamhet)

Dödsboet har rätt att överlåta arrendeavtalet till den avlidnes barn förutsatt
att den verksamhet som bedrivits på arrendestället, till exempel licensierat
fiske, fortsatt bedrivs av barnet och barnet är medlem i Tanums kommun.
Om den verksamhet den avlidne, och eventuellt dödsboet, bedrivit
upphör ska barnet, förutsatt att det är kommunmedlem (folkbokförd eller fastihgetsägare) i Tanums kommun, istället erbjudas ett lägenhetsarrende.

Hamnchefen respektive Tanums Hamnar ABs VD har rätt att fatta beslut om
överlåtelse i ovannämnda fall. Andra ärenden rörande överlåtelse av
arrendeavtal ska handläggas och beslutas av Tanum Hamnar ABs styrelse.

Publicerad:
Uppdaterad:

Sidansvarig: Jan Larsson